BZ Press Blog

szórólapok
Közzétéve: 2020.03.14.

A jó plakátnak, szórólapnak lelke van

A BZ Press Nyomda online digitális nyomda. Egyik alapszolgáltatása a szórólap készítés, ezért legyünk nagyvonalúak, és tekintsünk el attól az „aprócska” ténytől, hogy a szórólap nem ugyanaz, mint a plakát. Tény, hogy mindkettő nyomdai termék. Igaz, hogy mindkettő a vizuális kommunikáció, a hirdetés klasszikus, offline eszköze. A szórólap és a falragasz is nyomdai szolgáltatás révén lát napvilágot, és a szórólap és a ragasztandó hirdetmény is alapos tervezést igényel. Már ha azt szeretnénk, hogy a célcsoportunk egy lapos pillantás után ne „archiválja” rögtön – a kukába…

Mielőtt lapozunk - mi a palkát, mi a szórólap?

Plakát: nyomdailag sokszorosított bel- és kültéri hirdetmény, mely grafikai és tipográfiai elemeket is használ – nagyméretű. Szórólap: eme papíralapú nyomdai termék is árucikkeket, eseményeket, szolgáltatásokat promótál – kisméretű, nagy példányszámú nyomdai termék.

A jól működő szórólap, plakát nem csak egy nyomdai szolgáltatás végterméke. A jól megalkotott (!) szórólap, plakát úgy kommunikálja az általunk beépített üzenetet, hogy az optikai képből a vizuális érzékelés útján ki tudjuk olvasni a jelentést, a mondanivalót.

Bár a plakát eszmei értéke általában nagyobb, mint a „hétköznapi” szórólapé (nem véletlen, hogy plakátművészet nagy presztízsnek örvendő művészeti ág, szórólapművészet viszont…), mégis rendkívül nagy hozománya lehet, ha… … ha a szórólap (plakát) tervezőgrafikusa tapasztalt, széles látókörű szakember, tisztában van a szemiotikával, a tipográfiával, színtannal, ismeri a célcsoportot. Így a digitális nyomda részvételével olyan reklámkommunikációs eszköz, akcidens kiadvány kerül a birtokunkba, mely még sok-sok év múlva is működhet. Sőt, a művészi és egyéb érdemek elismeréseként az iskolákban tananyag lehet. Sőt, még a pénzét is megéri, hiszen van olyan plakátunk, mely több, mint 16 millióért kelt el Londonban.

Kezdjük az elején - menjünk a falnak!

Bár semmi köze az online nyomda történetéhez (hol van még a digitális szórólap nyomtatás…), de valahol el kellett kezdeni. Az első plakátként elismert történeti emlékek a Pompejiben felfedezett, piros festékkel a házfalra pingált, illetve kőtáblákra vésett szövegek. A Herkuláneumi-kapu fülkéiben szintén találtak festett hirdetésmaradványokat. Amikor az ily módon meghirdetett kereskedelmi, politikai, kulturális események idejétmúlttá váltak, a „plakátokat”, „szórólapokat” egyszerűen lemeszelték, és újrafestették az aktuális eseményhez passzolóan.

Haladjunk tovább, előbb-utóbb eljutunk az online nyomda szórólap készítés berkeibe – igaz, sokszáz évvel később. A nyomdászat feltalálása tette lehetővé a falragaszok, plakátok, szórólapok sokszorosítását. Az ősplakát megteremtőjének az ifjabb Haus Halbeint tartják, híres betűöntödéjében egyre-másra születtek az ólombetűk! Aztán az 1797- ben született találmány (prága: Alois Senefelder), a litográfia, a hírverés új formáját teremtette meg. Az addigi cégérek, cégtáblák és csak szöveges plakátok helyett a képi tartalom vált fontossá – ráébredtek, mennyire fontos a kép, mint jel.

A XX. század második felében megjelennek a nagyvárosok utcáin a litografált plakátok. A plakát nem csak a kereskedelem, hanem az ipar, a kultúra, majd a politika közvetlen hatású vizuális eszközévé vált. A plakát, szórólap azóta is töretlenül hódít, és új reneszánszát éli.

További cikkek